Uddannelseselementer

Weekendundervisning

Hovedparten af uddannelsen foregår på 8 weekendmoduler fordelt over ca. 9 mdr. Lørdage undervises der, kl. 10-17. Søndage undervises der, kl. 9:30-16:30. (Se datoer under ’Pris og praktisk’.)

Uddannelsesweekender foregår i de smukke lokaler på Kursuscenter Ådalen omgivet af Ejby Ådals inspirerende vilde natur (Natura2000-habitat). Se mere her.

Egensessioner

Uddannelsen til SoulFlow-terapeut indebærer også dybe personlige udviklingsprocesser. Disse understøttes af egensessioner hos godkendte SoulFlow-terapeuter. Uddannelsen indbefatter minimum 10 egensessioner.
Sessioner kan efter første session foretages online.

Sessioner med øveklienter

Efter tredje modul begynder træningen med øveklienter. Der skal i alt gennemføres mindst 10 træningssessioner.

Øvegrupper

En vigtig del af læringen mellem undervisningsmodulerne foregår i øvegrupper. Her træner deltagerne metodens forskellige trin, ligesom de kan drøfte udfordringer og andre erfaringer fra egen proces og arbejdet med øveklienter.

Supervision

Der afholdes 2-3 online supervisionsmøder med deltagelse af en eller flere undervisere. Her deles erfaringer og gives vejledning. Supervisionsmøderne omhandler primært arbejdet med øveklienter, men problematikker
fra deltagernes egne processer kan også bringes op.

Eksamen

Eksamen er todelt i et skriftligt casestudie og en session med en øveklient.

1) Casestudie
Skriftlig gennemgang af erfaringer og vigtigste læring fra (udvalgte) sessioner med øveklienter, evt. suppleret med indsigter fra egen proces. Omfang: 3000-4000 ord.


2) SoulFlow-session med øveklient Det 8. modul er eksamensmodul, og her gennemføres en session med en øveklient. Eksamenssessionen gennemføres i plenum med henblik på fælles læring. Eksamen gennemføres med deltagelse af ekstern censor.

Pensum

Hauge, Søren: Soulflow – frisæt dit liv, Forlaget WiseHeart, 2016
Anbefalet litteratur:
Sørensen, Kenneth: Psykosyntesens Sjæl, Kentaur Forlag, 2015
Spangler, David: an introduction to Incarnational Spirituality, Lorian Press, 2011

Til oversigt