Persondatapolitik

Dette website er ejet af:

Laura Nygaard, +4528572199, lauranygaard@live.com, Stengårdsvænge 121, 2800 Kgs Lyngby. CVR 41 09 79 22

Jeg vil altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Beskrivelse af databehandlingen:

Formål:

 • Levering af mine produkter og tjenester: Personoplysninger anvendes til at kontakte dig med henblik på levering af produkter og tjenester, som du har købt, tilmeldt dig og/eller tegnet abonnement på.
 • Levering af nyhedsbreve: Personoplysninger anvendes til at fremsende nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig.
 • Kundeservice: Support i forbindelse med dine køb og abonnementer samt øvrige henvendelser.
 • Online markedsføring: Personoplysninger anvendes til online markedsføring f.eks. på Facebook.

Kategorier af personoplysninger:

 • Jeg behandler flg. kategorier af personoplysninger: Almindelige personoplysninger, f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, brug af digitale ydelser, herunder nyhedsbreve.
 • Journaloptegnelser, I løbet af terapiforløbet fører jeg elektroniske journaloptegnelser over det, der kommer op i forløbet. Det kan være:
 • Oplevelser fra dit liv
 • Drømme
 • Oplevelser af tidligere levede liv
 • Problematikker i relationer/parforhold/forældre m.v.
 • Mine overvejelser om videre forløb og grundproblematikker
 • Mønstre og temaer, der udspiller sig i dit liv og i vores fælles rum
 • Andet relevant, i forbindelse med forløbet.

Kilder:

Jeg har fået dine oplysninger:

 • Direkte fra dig via min hjemmesides tilmelding til nyhedsbreve eller tilmelding til nyhedsbrev andre steder på nettet, f.eks. Facebook.
 • Direkte fra dig i forbindelse med køb af produkter eller ydelser.
 • Fra andre kilder der er offentligt tilgængelige f.eks. sociale medier.

Mine databehandlere er Hubspot, Mailchimp, Billys Billing og Microsoft

Behandlingsgrundlag:

Det er nødvendigt for mig at ligge inde med disse oplysninger af på grund af:

 • Min legitime interesse i at markedsføre mine produkter
 • Så jeg kan opfylde en kontrakt eller aftale, som du er part i.
 • Så jeg kan overholde en retlig forpligtelse f.eks. i henhold til bogføringsloven.

Modtagere:

Jeg kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder:

Jeg har indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er min garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger:

 • Microsoft til dialog, kommunikation og til at gemme dokumenter m.m.
 • Hubspot til håndtering af journalstyring ved vores sessioner
 • Mailchimp i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve eller anden relevant information.
 • Billys Billing til regnskab og betaling af produkter og ydelser

Opbevaring:

Jeg opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt:

 • I forbindelse med nyhedsbreve: Så længe et afgivet samtykke til at modtage markedsføring ikke er trukket tilbage, og jeg ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne f. eks. i forbindelse med en retslig forpligtelse.
 • I forbindelse med køb af ydelser eller produkter: I forbindelse med levering af mine produkter og tjenester vil jeg opbevare dine personoplysninger i op til 6 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode, som f.eks fordi du har adgang til et online produkt du har købt.
 • Generelt vil personoplysninger vedrørende generelle henvendelser fra ikke registrerede kunder blive slettet efter 1 år, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning:

Du kan altid kontakte mig for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger jeg ligger inde med. Det kan ske ved at udfylde nedenstående formular:

Hvis der er fejl i de oplysninger jeg har om dig, kan du altid bede om at få dem rettet, så jeg har de rigtige, lige som du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Har du ønsker om ændring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at bruge formularen under her.

Ønsker du ikke længere, at jeg skal behandle dine personoplysninger, eller at jeg skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også benytte formularen.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandling af din e-mailadresse i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve og markedsføring kan det også ske ved at udfylde nedenstående formular.

Hvis du ønsker at klage over Lyden af forandrings behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Cookies

Dette site bruger ikke cookies