Primære arbejdsområde: Underbevidstheden

I SoulFlowTerapi arbejder vi primært i underbevidstheden, som vi kan kalde ’De mange stemmers land’.
Underbevidstheden er befolket af utallige roller eller identiteter, som præger, hvordan vi handler og er i verden, altså vores psykologiske grundstruktur. Disse identiteter har deres helt eget liv og kaldes ‘delpersonligheder’, fordi de er selvstændige dele af vores personlighed.

Delpersonligheder kan være velfungerende og velintegrerede i vores daglige udtryk. Disse giver os harmoniske egenskaber af instinktiv, personlig og transpersonlig karakter. Andre delpersonligheder er uforløste og måske ligefrem fortrængte eller i eksil. Det er de stemmer, som ’larmer’, når vi oplever ubalance og indre splid, og når vi igen og igen støder på de samme udfordringer.
SoulFlowTerapi giver mulighed for at kommunikere direkte med (særligt de uforløste) delpersonligheder og etablere et samarbejde med dem, så deres ressourcer kan komme i spil på nye måder i dagligdagen. Det er et samarbejde, som understøttes af klientens højere bevidsthed. Herved kan vi hele ubalancer og splid og forløse
de potentialer og det dybere formål, som enhver delpersonlighed rummer. Denne proces er i høj grad en indre proces, hvor SoulFlow-terapeuten støtter klienten i at være terapeut i sin indre verden.

Til oversigten