Moduler

Modul 1: Helingssøjlen og empatisk rum

Dette modul har fokus på de grundlæggende elementer i at facilitere et helende nærvær. En SoulFlow-terapeut vil altid arbejde ud fra sin egen samklang mellem højere bevidsthed, bevidsthed og underbevidsthed. Det fremmes især gennem etableringen af helingssøjlen og det empatisk holdte rum, som er helt fundamentale i SoulFlow-arbejdet. Modulet opøver evnen til at stå og hvile godt i sig selv og til at etablere det empatisk holdte rum.

Modul 2: Empatisk rum og samarbejdende nærvær

Dette modul har fokus på at udvikle evnen til at samarbejde med delpersonligheder i det underbevidste gennem et empatisk og nænsomt møde. Vi opøver terapeutens forståelse for delpersonlighedernes indre liv og for, hvordan et samarbejde faciliteres gennem påskønnende værdsættelse og indfølt dialog. Modulet fokuserer på at udvikle evnen til det indfølte møde med delpersonlighedernes natur og indsigt i deres behov og strategier.

Modul 3: Navigation i mødet med det underbevidste

Dette modul har fokus på evnen til at være fleksibel og forstående i mødet med de underbevidste nærværelser under SoulFlow-sessionen. I mødet med delpersonlighederne kræver det ofte, at man har en lang række af forskellige tilgange til at hjælpe med at forløse de fastlåste mønstre. Modulet vil fremme evnen til at møde de forskellige delpersonligheder og forstå deres adfærd. Når det rette møde skabes, bliver transformation mulig. Efter dette modul påbegyndes arbejdet med træningsklienter.

Modul 4: Frisættelse og hjertenexus

Dette modul har fokus på evnen til at møde hvad som helst, der kan opstå under en SoulFlow-session, så delpersonlighederne hjælpes ind i dybere frisættelse. Undervejs i modulet vil vi skabe en forståelse for, hvordan forskellige former for hjertesteder (hjertenexuser) indeni klienten kan virke som restituerende og opløftende kraftstationer for delpersonlighederne. En vital del af dette er evnen til at bygge en ny indre virkelighed op i hjertefeltet, som bliver hjem for de delpersonligheder, der inviteres dertil.

Modul 5: Maskulin, feminin og det kollektive

Dette modul har fokus på SoulFlow-terapeutens evne til at arbejde med det maskuline, det feminine og kollektive dynamikker, hvor delpersonligheder har et levende liv, der ofte ikke er bevidst for den enkelte. Bag mange af de dybe livsmønstre gemmer der sig store, arketypiske kræfter, der skaber stor heling, når de bringes i samarbejde. Dette modul ser på terapeutens arbejde med feminine og maskuline sider og med at møde det kollektive for eksempel i familie- eller arbejdsrelationer, hvor stærke kræfter råder. Det er et stort felt, hvor der er mange sår at hele, men også enorme potentialer, der venter på at blive frisat.

Modul 6: Transpersonligt nærvær og indre hjælp

Dette modul vil fokusere på SoulFlow-terapeutens evne til at arbejde med det transpersonlige i SoulFlowTerapi. Ligesom de dybere kræfter arbejder i os, er højere kræfter tilgængelige i os, og ligesom det er vigtigt at frisætte hæmmede delpersonligheder i underbevidstheden, er det vigtigt at bringe transpersonlige kvaliteter i spil, så de kan indvirke på dagsbevidstheden og hjælpe os med at udfolde vores potentialer. Modulet vil også fokusere på vigtigheden af at bringe de indre hjælpere i spil, som kan styrke og forløse klientens processer og frisætte fastholdte delpersonligheder.

Modul 7: Forfinelse og klientarbejde

I løbet af dette modul vil vi arbejde på at forfine processen med at lave SoulFlowTerapi, så der kommer en fornemmelse af, hvordan et håndværk kan blive til en kunstart. Det handler i sidste ende om at få fornemmelsen af, hvordan man tager ejerskab over metoden og raffinerer den på en måde, der gør den personlig. Vi kommer også ind på, hvad det vil sige at have klienter, og hvad det er vigtigt her at være bevidst om, bl.a. etik og tavshedspligt. Det er alt sammen en forberedelse til at springe ud som SoulFlow-terapeut, uanset om det måske primært anvendes i eget liv eller mere for at hjælpe andre.

Modul 8: SoulFlowTerapi i praksis – eksamen

Hele modulet vil være dedikeret til at certificere SoulFlow-terapeuternes kompetencer gennem klientsessioner i plenum. Vi vil uddrage de indsigter og erfaringer, som sessionerne indeholder, og SoulFlow-terapeuterne får deres sessioner bedømt som bestået eller ikke bestået. Det, der bedømmes, er terapeuternes evne til at dirigere helstøbte forløb, så positive udbytter manifesteres. Der vil også blive fokuseret på, hvordan en praksis kan udvikles, og hvordan de uddannede terapeuter kan hjælpe hinanden gennem netværk.

(Forud for dette modul er skriftlige casestudier afleveret og godkendt.)

Til oversigt