Moduler

Modul 1: Healingssøjle og kærligt rum

Dette modul udvikler forståelsen af og evnen til at virke som kanal for sjælens healing. En SoulFlow-terapeut vil altid arbejde ud fra sin egen samklang mellem sjæl (eller højere bevidsthed), selv (eller dagsbevidsthed) og underbevidsthed. Terapeuten vil desuden kunne facilitere et samarbejde mellem sin egen healende energi og de hjælpende kræfter, som aktivt bistår under sessionen. Modulet vil opøve evnen til energicentrering med henblik på healing af sig selv og andre.

Modul 2: Empatisk nærvær og samarbejde

Dette modul udvikler evnen til at samarbejde med delpersonligheder i det underbevidste gennem et
kærlighedsfuldt møde. Vi opøver terapeutens forståelse for delpersonlighedernes indre liv og for, hvordan et samarbejde faciliteres gennem radikal værdsættelse og dialog. Modulet vil udvikle evnen til energiforståelse i
forhold til delpersonlighedernes natur og deres behov og strategier.

Modul 3: Strategier i mødet med det underbevidste

Dette modul udvikler evnen til at arbejde fleksibelt og intelligent i mødet med de stærke underbevidste energier, som frigøres under SoulFlow-sessionen. Møder med delpersonligheder kræver ofte, at man har en
lang række af forskellige teknikker til at forløse de fastlåste mønstre med. Modulet vil udvikle evnen til energilæsning, så delpersonlighedens adfærd tolkes korrekt, og man kan følge den rette healingsstrategi. Efter dette modul påbegyndes arbejdet med øveklienter.

Modul 4: Harmonisering og hjertenexus

Dette modul udvikler evnen til at energiharmonisere de konflikter, der kan opstå under en SoulFlow-session. Det kan være mellem klient og terapeut og internt i klienten mellem forskellige delpersonligheder. Det kræver et stort hjerte at rumme de fortrængte energier, når de frigøres, og modulet vil fordybe sig i overføringer, projektioner og en legende tilgang til delpersonlighederne. Vi vil desuden fordybe os i evnen til at bygge en ny indre virkelighed op i hjertecentrets frekvens. Denne nye indre virkelighed bliver hjem for de delpersonligheder, der bringes derind.

Modul 5: Maskulin, feminin og det kollektive

Dette modul udvikler SoulFlow-terapeutens evne til at arbejde med det maskuline og det feminine samt kollektive dynamikker. Her kan delpersonligheder leve stærkt definerende liv, selvom det ofte ikke er bevidst for klienten.
Bag mange af de virkelig dybe livsmønstre gemmer der sig store arketypiske kræfter, der skaber stor heling, når de bringes i samarbejde. Dette modul vil træne terapeuten i at arbejde med feminine og maskuline sider og i at møde det kollektive for eksempel i familie- eller arbejdsrelationer, hvor stærke kræfter råder. Det er et stort felt, hvor der er mange sår at hele, men også enorme potentialer, der venter på at blive frisat.

Modul 6: Energitransformation og indre hjælp

Dette modul vil udvikle SoulFlow-terapeutens evne til at bringe en delpersonligheds bevidsthed fra ét stadie til et højere, ved hjælp af flere forskellige teknikker. Dette er evnen til energitransformation. Det, der virkelig
forandrer en adfærd, er, at den delpersonlighed, der er ansvarlig for adfærden, ændrer sin bevidsthed. Det sker, når delpersonligheden får øje på sit sjælelige potentiale og bliver en del af klientens iboende sjæls-energi. Modulet vil også anvise veje til at styrke klientens bevidste kontakt med sjælen og de indre hjælpere, der kan styrke og forløse klientens processer.

Modul 7: Forfinelse og klientarbejde

I løbet af dette modul vil vi arbejde på at forfine SoulFlow-processen, så der kommer en
fornemmelse af, hvordan et håndværk kan blive til en kunstart. Det handler i sidste ende om at få
fornemmelsen af, hvordan man tager ejerskab over metoden og raffinerer den på en måde, der gør den personlig. Vi kommer også ind på, hvad det vil sige at have klienter, og hvad det her er vigtigt at være bevidst om, herunder etik, GDPR og det at kunne skelne mellem, hvem metoden er gavnlig for, og hvem man skal henvise videre. Det er alt sammen en forberedelse til at springe ud som SoulFlow-terapeut.

Modul 8: Energimanifestation – eksamen

Modulet vil være primært være dedikeret til at certificere SoulFlow-terapeuternes kompetencer gennem klientsessioner i plenum. Vi vil uddrage de indsigter og erfaringer, som sessionerne indeholder, og SoulFlow-terapeuterne får deres sessioner bedømt som bestået eller ikke bestået. Det, der bedømmes, er terapeuternes evne til
at dirigere helstøbte forløb, så positive udbytter manifesteres. På modulet vil der også være plads til refleksioner over, hvordan en praksis kan udvikles, og hvordan de uddannede terapeuter kan hjælpe hinanden gennem netværk. (Forud for dette modul er skriftlige casestudier afleveret og godkendt.)

Til oversigt