Fra inspiration til velafprøvet metode

SoulFlowTerapi er udviklet af Kenneth Sørensen og Søren Hauge, som siden 2012 har uddannet en række mennesker i Danmark. Kenneth havde en mangeårig baggrund som psykoterapeut og aktiv i socialpsykiatrien. Søren havde mange års baggrund som spirituel formidler. Sammen udviklede de SoulFlowTerapi med inspiration fra den amerikanske spirituelle lærer Gordon Davidson, som de modtog træning fra. De inddrog også stærke indsigter og helhedsperspektiver fra Roberto Assagiolis psykosyntese og fra holistisk psykologi, ligesom der er vigtig inspiration fra David Spanglers Incarnational Spirituality og fra integral psykologi.

Metoden står i dag efter tusinder af sessioner som en dybt afprøvet praksis, der konstant bliver anvendt, forfinet og udbredt.
Da Kenneth i 2016 flyttede til Norge, blev gift og stiftede familie, besluttedes det at samarbejdet fortsatte, men at Søren fortsatte uddannelsesarbejdet i Danmark, mens Kenneth underviser i Norge.

I 2021 blev underviserteamet udvidet med to nye medlemmer: Alice Miethe og Laura Nygaard. Teamet barsler med en overbygning til SoulFlow-terapeutuddannelsen, som får præmiere i foråret 2024.

70 mennesker fordelt på 8 hold har siden 2012 taget uddannelsen til SoulFlow-terapeut, og deres glæde ved metoden taler helt sit eget sprog. Blandt de uddannede er der en del psykoterapeuter og coaches, foruden sygeplejersker, psykologer og læger, men der er også mennesker, for hvem SoulFlowTerapi var første skridt på rejsen til at støtte og vejlede andre professionelt.

Til oversigt