Din kraft

Everything is Energy and that is all there is to it. Match the frequency of the reality you want and you cannot help but get that reality. It can be no other way.

– Albert Einstein

Alt er energi og vibration: Fra atomer til planeter – inklusiv det ’tomme’ rum imellem dem. Fra dine tanker til de ord, der kommer ud af din mund, og den stemning, du er i. Alt er energi og påvirkes derfor også af energi, så alt, hvad du gør, kan potentielt påvirke alt andet. På den måde er du potentielt også forbundet med alt andet.

Træerne i en skov er forbundet – ikke blot med hinanden, men også med andre plantearter[1]. Gennem mycelium (et netværk af svampetråde og rødder) kommunikerer træerne med hinanden og andre planter elektrokemisk. De udveksler næringsstoffer og information om eksempelvis farer som insektangreb eller sygdom.  Træerne er forbundet med hinanden i en grad, så det måske ikke giver mening at tale om dem som individuelle, isolererede væsener. Og sådan er det også lidt med os mennesker. Vi indgår i mangfoldige felter af energi, som udveksler med hinanden. Jeg vil ikke gå så langt som til at påstå, at vi ikke er individuelle væsener, men det giver ikke mening at beskrive os og vores handlinger som isolerede og uafhængige.

Verden bliver magisk, når du ved, at du kan forbinde dig med alt andet gennem energi og vibration. Du kan kalde det sommerfugleeffekten, karma eller kvantefysik: Hvad du sender ud, får du tilbage. Lige så sikkert som din telefon vil falde til jorden, hvis du taber den, lige så sikkert er det, at alt i dit liv følger princippet om årsag og virkning. Det kan være svært at gennemskue alle konsekvenser af en (fysisk) handling, og det bliver endnu sværere at holde styr på, hvad en hadefuld tanke eller en følelse af håb kan forårsage af virkninger omkring dig. Nogle gange kan en årsag spores 30 sekunder tilbage i tiden, andre gange kan kimen til et mønster i din adfærd findes flere hundrede år tilbage i tiden i et tidligere liv. Hertil kommer, at de energier og intentioner, du sender ud, spiller sammen med andres intentioner og flettes ind i andre årsagskæder.

Så hvad skal du bruge dette fuldkomment uoverskuelige princip til? Det fortæller dig, at tanker ikke er toldfrie. Des mere, du tager dette vilkår på dig og forholder dig til, hvilke fodspor af energi, du efterlader, desto mere vil du indtage rollen som aktiv medskaber frem medløber eller offer for omstændighederne i dit liv. Når du tager din karma på dig, tager du samtidig første skridt til at anerkende og udfolde en skaberkraft, som de fleste af os har glemt, at vi indeholder.

Som med det meste i livet, er der to sider af denne sag: Muligheden for at forbinde dig med alt andet bliver hul, hvis du ikke er landet i dig selv. Det svarer lidt til at prøve at bygge en bro mellem to ikke nærmere definerede punkter ude midt på havet. Er du ikke hjemme i dig selv, bliver forbindelserne til resten af verden skævvredne og vilkårlige, og du har ikke en jordisk chance for at have føling med eller tage ansvar for, hvad du sender ud. Din fødder bliver så at sige solidt plantet i den blå luft eller altid i de andres sko. Du bliver ydrestyret i stedet for at møde verden og den vilde forbundethed fra dit eget center. Verden er magisk – du er magisk, når du husker din forbundethed og ikke mindst forbindelsen til dig selv.

[1] Se f.eks. Cosmos: Possible Worlds, afsnit 7 (National Geographic, 2020)

Til oversigten